Trang chủĐiều hànhThông tin, thông báoThông báo về việc hoàn thành chương trình, tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 sau khi kết thúc kiểm tra học kỳ II và thời gian bế giảng năm học 2020-2021

Thông báo về việc hoàn thành chương trình, tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 sau khi kết thúc kiểm tra học kỳ II và thời gian bế giảng năm học 2020-2021

  • PDF.InEmail

  SỞ GDĐT TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11/TB-THPTQT

         Đông Giang, ngày 14 tháng   5 năm 2021

                                                                    

THÔNG BÁO

Về việc hoàn thành chương trình, tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12

sau khi kết thúc kiểm tra học kỳ II và thời gian bế giảng

năm học 2020-2021

 Thực hiện công văn số 964/SGDĐT-VP ngày 12/5/2021 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳ II, hoàn thành chương trình và bế giảng năm học 2020-2021 và Công văn số 978/SGDĐT-GDTrH ngày 13/5/2021 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 sau khi kết thúc kiểm tra cuối học kỳ 2 và thời gian bế giảng năm học 2020-2021.

Theo sự thống nhất của lãnh đạo trường THPT Quang Trung tại buổi họp sáng ngày 14/5/2021.

Nay trường THPT Quang Trung thông báo về việc hoàn thành chương, tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 sau khi kết thúc kiểm tra học kỳ II và thời gian bế giảng năm học 2020-2021 của nhà trường như sau:

1. Bắt đầu từ ngày 17/5/2021, việc hoàn thành chương trình còn lại của năm học được thực hiện bằng hình thức dạy học trực tuyến, không dạy học tập trung tại lớp để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp như hiện nay nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe, ổn định tâm lý cho phụ huynh, giáo viên, học sinh và ngăn ngừa sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Tổ trưởng, nhóm trưởng bộ môn chịu trách nhiệm họp thống nhất và triển khai nội dung dạy học trực tuyến, nội dung chuyển giao cho học sinh tự học một cách phù hợp, theo đặc thù của bộ môn, đảm bảo hoàn thành kế hoạch giáo dục môn học đã được phê duyệt đầu năm học. Việc tổ chức dạy học trực tuyến được tổ chức đảm bảo theo TKB đã được nhà trường ban hành (thực hiện sau khi kết thúc kiểm tra học kỳ 2). Tổ trưởng lưu hồ sơ dạy học của các bộ môn trong tổ, hồ sơ của cá nhân liên quan đến dạy học trực tuyến.

2. Đối với học sinh:

- Học sinh lớp 10, 11: được nghỉ học trực tiếp trên lớp, chuẩn bị các điều kiện để học trực tuyến theo hướng dẫn của giáo viên bộ môn (GVBM) và giáo viên chủ nhiệm (GVCN); học sinh đang ở nội trú được về nhà kể từ ngày 16/5/2021 cho đến khi có thông báo tập trung bế giảng năm học và cấp phát chế độ.

- Học sinh lớp 12:

+ Học sinh đang ở nội trú của nhà trường vẫn ở lại nội trú để tham gia học và ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2021, tuyệt đối không được về nhà khi chưa có sự đồng ý của Hiệu trưởng.

+ Học sinh lớp 12 tiếp tục tham gia học tập tại trường theo thời khóa biểu; chương trình còn lại của năm học đối với các môn đã đăng ký dự thi tốt nghiệp được lồng ghép vào quá trình ôn tập; các môn còn lại chuyển giao giống như lớp 10 và 11. Khi tham gia học tập phải thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, lưu ý thực hiện tốt thông điệp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế), trước khi vào trường phải thực hiện sát khuẩn và đeo khẩu trang.

- Tất cả học sinh trong thời gian ở nhà phải thực hiện nghiêm túc việc phòng, chống dịch; tuyệt đối không đi lại và đến những xã, huyện và vùng có dịch đang diễn ra. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin từ GVCN, tham gia học trực tuyến nghiêm túc, làm bài tập do GVBM giao và nộp bài theo quy định. Tập trung theo lớp tại trường để tham dự bế giảng năm học khi nhà trường thông báo.

3. GVCN quán triệt tinh thần cho học sinh lớp mình tham gia học trực tuyến một cách nghiêm túc, đảm bảo để hoàn thành chương trình, lập nhóm học sinh lớp mình để việc triển khai giảng dạy của GVBM trong lớp được thuận tiện.

4. GVBM chuẩn nội dung dạy học trực tuyến phù hợp và đảm bảo đầy đủ chương trình kế hoạch giáo dục của bộ môn theo quy định. Phối hợp GVCN thông báo học sinh tham gia học đông đủ và đúng thời gian. Báo cáo tình hình dạy học về cho Tổ trưởng sau khi kết thúc chương trình. Giáo viên được phân công ôn tập cho học sinh lớp 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết và lựa chọn nội dung ôn tập phù hợp với đối tượng học sinh để đảm bảo mang lại kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

5. Trong thời gian từ nay đến khi bế giảng năm học, tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên vẫn làm việc bình thường theo kế hoạch tháng 5 đề ra để hoàn thành mọi hoạt động của năm học; đảm bảo công tác quản lý điều hành giáo dục của nhà trường được thông suốt. Thực hiện hoàn tất các thủ tục, hồ sơ sổ sách, số liệu phục vụ tổng kết năm học 2020-2021 theo đúng quy định.

6. Nhà trường tổ chức bế giảng năm học theo đơn vị lớp tại phòng học, không tổ chức tập trung toàn trường để hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng.

Thời gian, nội dung bế giảng và hình thức khen thưởng cho học sinh có thành tích trong học tập nhà trường sẽ thông báo cụ thể sau.

7. Công đoàn, Đoàn thanh niên phối hợp với nhà trường trong việc tuyên truyền, vận động, theo dõi, nắm bắt tình hình đoàn viên, người lao động, học sinh nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch và thực hiện nhiệm vụ còn lại của năm học 2020-2021. Hoàn thành đảm bảo nhiệm vụ Công đoàn, Đoàn thanh niên để tổng kết và báo cáo theo quy định.

8. Trong ngày 15/5/2021, bộ phận giáo vụ, thư viện tiến hành thu toàn bộ dụng cụ học tập đã cho học sinh mượn; ngày 16/5/2021, bảo vệ, quản sinh tiến hành nhận lại toàn bộ tài sản khu nội trú đã cho học sinh lớp 10 và 11 mượn ở (trước khi các em về nhà); nếu các em làm hư hỏng, mất mát sẽ thực hiện đền bù theo giá hiện tại.

9. Chuyên môn hướng dẫn cụ thể, chi tiết các nội dung liên quan đến việc triển khai dạy học trực tuyến để hoàn thành chương trình năm học; ngoài giờ - cơ sở vật chất theo dõi, nắm tình hình giao nhận dụng cụ học tập, tài sản khu nội trú đảm bảo. Các bộ phận liên quan chuẩn bị nội dung để chuẩn bị bế giảng năm học theo nhiệm vụ được phân công.

10. Bộ phận cơ sở vật chất, BV – QS, cấp dưỡng, các ban tổ tiến hành kiểm kê tài sản cuối năm.

Trên đây là thông báo về việc hoàn thành chương, tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 sau khi kết thúc kiểm tra học kỳ 2 và bế giảng năm học 2020-2021 của nhà trường. Đề nghị các ban, tổ, giáo viên và học sinh triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc thì liên hệ trực tiếp với Hiệu trưởng để hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Các PHT (thực hiện);

- TTCM, TTVP (để thực hiện);

- CĐ, ĐTN (phối hợp);
- Lưu VT, CM.

 

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

Đinh Văn Tư

 

Tải xuống

Gallery ảnh

Banner liên kết

 oofficesogiaoduc

logotavico
thkn

vnedu

Thống kê

Các thành viên : 10
Nội dung : 56
Liên kết web : 18
Số lần xem bài viết : 57645
Hiện có 12 khách Trực tuyến

Danh bạ điện thoại

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Văn Ngọc Hiệu trưởng 0914916339 ngoctuyetdg@gmail.com
2 Đinh Ngọc Thuý Phó hiệu trưởng 01272910774 dinhngocthuy82@gmail.com
3 Nguyễn Xuân Hoài Phó hiệu trưởng 0976315970 songiang15052012@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Thị Minh An Văn thư - Nữ công (công đoàn) 01677881400 vanthuqt@gmail.com
2 Đặng Chí Hùng Kế toán   hungktac@gmail.com
3 Ating Nấy Nhân viên Tạp vụ 0935432714
4 Nguyễn Ngọc Phước Nhân viên Bảo vệ 0916875057
5 Võ Thị Ngọc Ái Tổ trưởng - Thư viện 01638244415 vanthuqt@gmail.com
6 Trần Thị Thuỷ Nhân viên Y tế 0962852815 tranthithuyqtdg@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Trần Thị Kim Anh Tổ trưởng 0905422515
kimanh77dgiang@gmail.com
2 Sava Thị Hà Giáo viên 01656954395 savahoa@gmail.com
3 Nguyễn Văn Tiểu Giáo viên 01656026720 tieuqtdg@gmail.com
4 Pơloong Thị Lý Giáo viên 01649838706 lethixuankhanh@gmail.com
5 Trần Thị Thương Giáo viên 0988806194 hathuongbachoa101@gmail.com
6 Alăng Minh Quang Giáo viên 01668669554 alangminhquang77@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Alăng Clol PCT công đoàn - Giáo viên 01644971861 alangcloqt@gmail.com
2 Nguyễn Thị Thu Phương Tổ trưởng 0912232291 cuvac12qt@gmail.com
3 Lê Quang Hét CT công đoàn - Giáo viên 01222402008 hetdonggiang@gmail.com
4 Zơrâm Thị Thái Giáo viên 0979029710 thanhtruc2488gmail.com
5 Bríu Quý PCT công đoàn - Giáo viên 0972468247 baokhang1232012@gmail.com
6 Tơngôn Ôn Giáo viên 01695153001 tongonon88@gmail.com
7 Bríu Thị Bin Giáo viên 01628224851 minhtrithuytrieu@gmail.com
8 Alăng Văn Gúi Giáo viên 01649704857 alangvangui@gmail.com
9 Phạm Thị Lan Giáo viên 01688583098 phamthilan.1012@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Thông Thị Bông Tổ trưởng 0935731077 thongbong2011@gmail.com
2 Đinh Thị Thu Giáo viên 0912249478 dinhthuqt2016@gmail.com
3 Bríu Thị Nang Giáo viên 01695392505 songkon072@gmail.com
4 Phát xuân Quý Giáo viên 0915543266 quydong1989@gmail.com 
5 Aloăng Thị Moáy Giáo viên 01679240006 thimoayqt@gmail.com
6 Alăng Quốc Quyết BT đoàn - Giáo viên 01663540792 quocquyetlangkiet@gmail.com
7 Alăng Thị Anh Giáo viên 0982374406 alanganh10st@gmailcom
8 Trần Thị Mỹ Yến Giáo viên 01649567056 myyen.spdn@gmail.com
9 Trần Hoàng Ngân Giáo viien 01667959044 hoangngan930228@gmail.com