Giới thiệu về Tổ Văn - Sử - Địa - Công dân

  • PDF.InEmail

TỔ VĂN - SỬ - ĐỊA - CÔNG DÂN

STT Họ và tên Chức vụ Môn giảng dạy Số điện thoại cá nhân Địa chỉ mail
1 Alăng Clol Giáo viên Địa lý 01644971861 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
2 Nguyễn Thị Thu Phương Giáo viên Ngữ văn 0912232291 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
3 Lê Quang Hét Giáo viên Ngữ văn 01222402008 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
4 Zơrâm Thị Thái Giáo viên Ngữ văn 0979029710 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
5 Bríu Qúy Giáo viên Lịch sử 0972468247 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
6 Tơngon Ôn Giáo viên Lịch sử 01695153001 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
7 Bríu Thị Bin Giáo viên Công dân 01628224851 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
8 Alăng Văn Gúi Giáo viên địa 01649704857 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
9 Phạm Thị Lan Giáo viên văn 01688583098 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tin mới hơn:

Gallery ảnh

Banner liên kết

 oofficesogiaoduc

logotavico
thkn

vnedu

Thống kê

Các thành viên : 10
Nội dung : 196
Liên kết web : 18
Số lần xem bài viết : 157162
Hiện có 14 khách Trực tuyến

Danh bạ điện thoại

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Đinh Văn Tư Hiệu trưởng 0914167578 tudvquangtrung2021@gmail.com
2 Đinh Ngọc Thuý Phó hiệu trưởng 01272910774 dinhngocthuy82@gmail.com
3 Nguyễn Xuân Hoài Phó hiệu trưởng 0976315970 songiang15052012@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Thị Minh An Văn thư - Tổ trưởng 0377881400 vanthuqt@gmail.com
2 Trần Thị Vang Kế toán 0975204099 tranvang1411@gmail.com
3 Ating Nấy Nhân viên Tạp vụ 0935432714
4 Nguyễn Ngọc Phước Nhân viên Bảo vệ 0916875057
5 Võ Thị Ngọc Ái Thư viện 0338244415 maivonguyenkhoi@gmail.com
6 ARất Thị Xới Nhân viên Y tế 0989730090 aratthixoidg@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Trần Thị Kim Anh Tổ trưởng 0905422515
kimanh77dgiang@gmail.com
2 Sava Thị Hòa Giáo viên 0356954365 savahoa@gmail.com
3 Nguyễn Văn Tiểu Giáo viên 0356026720 tieuqtdg@gmail.com
4 Pơloong Thị Lý Giáo viên 0349838706 lethixuankhanh@gmail.com
5 Blúp Thị Viết Giáo viên 0396288394 thiviet.k10@gmail.com
6 Trần Văn Huynh Giáo viên 0392983264 TranVanHuynh161293@gmail.com
7 Ating Toàn Giáo viên 0974606410 thaytoan0904@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Alăng Clol BT đoàn trường - Giáo viên 0388583098 alangcloqt@gmail.com
2 Phạm Thị Lan Tổ trưởng - Giáo viên 0912232291 phamthilan.1012@gmail.com
3 Lê Quang Hét CT công đoàn - Giáo viên 0772402008 hetdonggiang@gmail.com
4 Zơrâm Thị Thái Giáo viên 0979029710 thanhtruc2488gmail.com
5 Bríu Quý PCT công đoàn - Giáo viên 0972468247 baokhang1232012@gmail.com
6 Bríu Thị Bin Giáo viên 0328224851 minhtrithuytrieu@gmail.com
7 Alăng Văn Gúi Giáo viên 0349704857 alangvangui@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Thông Thị Bông Giáo viên 0935731077 thongbong2011@gmail.com
2 Đinh Thị Thu Giáo viên 0912249478 dinhthuqt2016@gmail.com
3 Đa Lây Thị Luyến Giáo viên 0386560767 dalaythiluyen@gmail.com
4 Phát xuân Quý Giáo viên 0915543266 quydong1989@gmail.com 
5 Alăng Thị Moáy Giáo viên 01679240006 thimoayqt@gmail.com
6 Alăng Quốc Quyết Tổ trưởng - Giáo viên 01663540792 quocquyetlangkiet@gmail.com
7 Alăng Thị Anh Giáo viên 0982374406 alanganh10st@gmailcom
8 Alăng Minh Quang Tổ phó - Giáo viên 0368669554 alangminhquang77@gmail.com
9 Phạm Thanh Phương Giáo viên 0935963257 qt.phuong84@gmail.com
10 Phạm Thị Thảo Nguyên Giáo viên  0327671248 Nguyenthaopham.04@gmail.com
11  Phạm Thị Thanh Truyền Giáo viên  0934913259 thanhtruyenndh@gmail.com