Giới thiệu về Tổ Văn - Sử - Địa - Công dân

  • PDF.InEmail

TỔ VĂN - SỬ - ĐỊA - CÔNG DÂN

STT Họ và tên Chức vụ Môn giảng dạy Số điện thoại cá nhân Địa chỉ mail
1 Alăng Clol Giáo viên Địa lý 01644971861 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
2 Nguyễn Thị Thu Phương Giáo viên Ngữ văn 0912232291 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
3 Lê Quang Hét Giáo viên Ngữ văn 01222402008 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
4 Zơrâm Thị Thái Giáo viên Ngữ văn 0979029710 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
5 Bríu Qúy Giáo viên Lịch sử 0972468247 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
6 Tơngon Ôn Giáo viên Lịch sử 01695153001 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
7 Bríu Thị Bin Giáo viên Công dân 01628224851 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
8 Alăng Văn Gúi Giáo viên địa 01649704857 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
9 Phạm Thị Lan Giáo viên văn 01688583098 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Gallery ảnh

Banner liên kết

 oofficesogiaoduc

logotavico
thkn

vnedu

Thống kê

Các thành viên : 10
Nội dung : 67
Liên kết web : 18
Số lần xem bài viết : 59752
Hiện có 9 khách Trực tuyến

Danh bạ điện thoại

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Đinh Văn Tư Hiệu trưởng 0914167578 tudvquangtrung2021@gmail.com
2 Đinh Ngọc Thuý Phó hiệu trưởng 01272910774 dinhngocthuy82@gmail.com
3 Nguyễn Xuân Hoài Phó hiệu trưởng 0976315970 songiang15052012@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Thị Minh An Văn thư - Tổ trưởng 0377881400 vanthuqt@gmail.com
2 Trần Thị Vang Kế toán 0975204099 tranvang1411@gmail.com
3 Ating Nấy Nhân viên Tạp vụ 0935432714
4 Nguyễn Ngọc Phước Nhân viên Bảo vệ 0916875057
5 Võ Thị Ngọc Ái Thư viện 0338244415 maivonguyenkhoi@gmail.com
6 ARất Thị Xới Nhân viên Y tế 0989730090 aratthixoidg@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Trần Thị Kim Anh Tổ trưởng 0905422515
kimanh77dgiang@gmail.com
2 Sava Thị Hòa Giáo viên 0356954365 savahoa@gmail.com
3 Nguyễn Văn Tiểu Giáo viên 0356026720 tieuqtdg@gmail.com
4 Pơloong Thị Lý Giáo viên 0349838706 lethixuankhanh@gmail.com
5 Blúp Thị Viết Giáo viên 0396288394 thiviet.k10@gmail.com
6 Trần Văn Huynh Giáo viên 0392983264 TranVanHuynh161293@gmail.com
7 Ating Toàn Giáo viên 0974606410 thaytoan0904@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Alăng Clol BT đoàn trường - Giáo viên 0388583098 alangcloqt@gmail.com
2 Phạm Thị Lan Tổ trưởng - Giáo viên 0912232291 phamthilan.1012@gmail.com
3 Lê Quang Hét CT công đoàn - Giáo viên 0772402008 hetdonggiang@gmail.com
4 Zơrâm Thị Thái Giáo viên 0979029710 thanhtruc2488gmail.com
5 Bríu Quý PCT công đoàn - Giáo viên 0972468247 baokhang1232012@gmail.com
6 Bríu Thị Bin Giáo viên 0328224851 minhtrithuytrieu@gmail.com
7 Alăng Văn Gúi Giáo viên 0349704857 alangvangui@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Thông Thị Bông Giáo viên 0935731077 thongbong2011@gmail.com
2 Đinh Thị Thu Giáo viên 0912249478 dinhthuqt2016@gmail.com
3 Đa Lây Thị Luyến Giáo viên 0386560767 dalaythiluyen@gmail.com
4 Phát xuân Quý Giáo viên 0915543266 quydong1989@gmail.com 
5 Alăng Thị Moáy Giáo viên 01679240006 thimoayqt@gmail.com
6 Alăng Quốc Quyết Tổ trưởng - Giáo viên 01663540792 quocquyetlangkiet@gmail.com
7 Alăng Thị Anh Giáo viên 0982374406 alanganh10st@gmailcom
8 Alăng Minh Quang Tổ phó - Giáo viên 0368669554 alangminhquang77@gmail.com
9 Phạm Thanh Phương Giáo viên 0935963257 qt.phuong84@gmail.com
10 Phạm Thị Thảo Nguyên Giáo viên  0327671248 Nguyenthaopham.04@gmail.com
11  Phạm Thị Thanh Truyền Giáo viên  0934913259 thanhtruyenndh@gmail.com