Giới thiệu về Tổ Toán - Hóa - Sinh

  • PDF.InEmail

 

DANH SÁCH TỔ TOÁN - HOÁ - SINH

STT Họ và tên Chức vụ Môn giảng dạy Số điện thoại cá nhân Địa chỉ mail
1 Thông Thị Bông Giáo viên Sinh học 0935731077 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
2 Đinh Thị Thu Giáo viên Sinh học 0912249478 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
3 Bríu Thị Nang Giáo viên Vật lý 01695392505 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
4 Phát Xuân Qúy Giáo viên 0915543266 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
5 Alăng Thị Moáy Giáo viên Vật lý 01679240006 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
6 Alăng Quốc Quyết Giáo viên Toán 01663540792 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
7 Alăng Thị Anh Giáo viên Toán 0982374406 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
8 Trần Thị Mỹ Yến Giáo viên Hoá học 01649567056 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
9 Trần Hoàng Ngân Giáo viên Toán 01667959044 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Gallery ảnh

Banner liên kết

 oofficesogiaoduc

logotavico
thkn

vnedu

Thống kê

Các thành viên : 10
Nội dung : 67
Liên kết web : 18
Số lần xem bài viết : 59186
Hiện có 9 khách Trực tuyến

Danh bạ điện thoại

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Văn Ngọc Hiệu trưởng 0914916339 ngoctuyetdg@gmail.com
2 Đinh Ngọc Thuý Phó hiệu trưởng 01272910774 dinhngocthuy82@gmail.com
3 Nguyễn Xuân Hoài Phó hiệu trưởng 0976315970 songiang15052012@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Thị Minh An Văn thư - Nữ công (công đoàn) 01677881400 vanthuqt@gmail.com
2 Đặng Chí Hùng Kế toán   hungktac@gmail.com
3 Ating Nấy Nhân viên Tạp vụ 0935432714
4 Nguyễn Ngọc Phước Nhân viên Bảo vệ 0916875057
5 Võ Thị Ngọc Ái Tổ trưởng - Thư viện 01638244415 vanthuqt@gmail.com
6 Trần Thị Thuỷ Nhân viên Y tế 0962852815 tranthithuyqtdg@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Trần Thị Kim Anh Tổ trưởng 0905422515
kimanh77dgiang@gmail.com
2 Sava Thị Hà Giáo viên 01656954395 savahoa@gmail.com
3 Nguyễn Văn Tiểu Giáo viên 01656026720 tieuqtdg@gmail.com
4 Pơloong Thị Lý Giáo viên 01649838706 lethixuankhanh@gmail.com
5 Trần Thị Thương Giáo viên 0988806194 hathuongbachoa101@gmail.com
6 Alăng Minh Quang Giáo viên 01668669554 alangminhquang77@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Alăng Clol PCT công đoàn - Giáo viên 01644971861 alangcloqt@gmail.com
2 Nguyễn Thị Thu Phương Tổ trưởng 0912232291 cuvac12qt@gmail.com
3 Lê Quang Hét CT công đoàn - Giáo viên 01222402008 hetdonggiang@gmail.com
4 Zơrâm Thị Thái Giáo viên 0979029710 thanhtruc2488gmail.com
5 Bríu Quý PCT công đoàn - Giáo viên 0972468247 baokhang1232012@gmail.com
6 Tơngôn Ôn Giáo viên 01695153001 tongonon88@gmail.com
7 Bríu Thị Bin Giáo viên 01628224851 minhtrithuytrieu@gmail.com
8 Alăng Văn Gúi Giáo viên 01649704857 alangvangui@gmail.com
9 Phạm Thị Lan Giáo viên 01688583098 phamthilan.1012@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Thông Thị Bông Tổ trưởng 0935731077 thongbong2011@gmail.com
2 Đinh Thị Thu Giáo viên 0912249478 dinhthuqt2016@gmail.com
3 Bríu Thị Nang Giáo viên 01695392505 songkon072@gmail.com
4 Phát xuân Quý Giáo viên 0915543266 quydong1989@gmail.com 
5 Aloăng Thị Moáy Giáo viên 01679240006 thimoayqt@gmail.com
6 Alăng Quốc Quyết BT đoàn - Giáo viên 01663540792 quocquyetlangkiet@gmail.com
7 Alăng Thị Anh Giáo viên 0982374406 alanganh10st@gmailcom
8 Trần Thị Mỹ Yến Giáo viên 01649567056 myyen.spdn@gmail.com
9 Trần Hoàng Ngân Giáo viien 01667959044 hoangngan930228@gmail.com