Trang chủĐiều hànhThông tin, thông báoKH Tổ chức ôn tập học sinh lớp 12 sau kết thúc kiểm tra học kỳ II để dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

hinh-anh-chuc-tet-chuc-mung-nam-moi-2022-10

KH Tổ chức ôn tập học sinh lớp 12 sau kết thúc kiểm tra học kỳ II để dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

  • PDF.InEmail

  SỞ GDĐT TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 21/KH-THPTQT

        Đông Giang, ngày 12 tháng 5 năm 2021

                                                                    

KẾ HOẠCH

Tổ chức ôn tập học sinh lớp 12 sau kết thúc kiểm tra học kỳ II

để dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

 
   

 


Căn cứ Quyết định số 2182/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Công văn số 1318/BGDĐT-QLCL ngày 05/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021;

Căn cứ Công văn số 707/SGDĐT-GDTrH ngày 07/4/2021 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc ôn tập, kiểm tra cuối học kỳ 2 và tổng kết năm học 2020-2021;

Trường THPT Quang Trung xây dựng Kế hoạch tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 sau khi kết thúc kiểm tra cuối học kỳ II để dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2021 đạt hiệu quả, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU            

1. Mục đích

- Tăng cường công tác ôn tập các môn thi bắt buộc và tổ hợp môn thi tự chọn cho học sinh lớp 12, giúp học sinh lớp 12 trang bị tốt kiến thức và kỹ năng làm bài thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

- Tiếp tục cung cấp kịp thời các thông tin về kì thi thi tốt nghiệp THPT năm 2021; duy trì sỉ số học sinh tham gia ôn tập; hỗ trợ học sinh 12 có hoàn cảnh khó khăn, không để học sinh bỏ ôn tập nữa chừng.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức ôn tập phải được thực hiện theo sự chỉ đạo của lãnh đạo trường và có sự thống nhất, phối hợp của phụ huynh, học sinh; có kiểm tra để phân loại đối tượng học sinh và đánh giá kết quả ôn tập.

- Các nhóm bộ môn phải có kế hoạch ôn tập và biên soạn lại nội dung ôn tập phù hợp với chuẩn kiến thức, kỹ năng sau khi đã được tinh giản theo hướng dẫn của Bộ GDĐT tại Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020 của Bộ GDĐT.

- GVBM phải vận dụng các phương pháp giảng dạy phù hợp năng lực học sinh tại trường, có bài kiểm tra đánh giá sau mỗi buổi học hướng đến việc đảm bảo kiến thức để đạt được kết quả đỗ tốt nghiệp THPT cao nhất (chú ý hướng dẫn kỹ thuật làm bài thi trắc nghiệm, sử dụng máy tính bỏ túi, Atlat địa lý Việt Nam…).

- GVBM phải điểm danh theo dõi sự chuyên cần của học sinh, ký sổ đầu bài đầy đủ và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo nhà trường về quản lý giờ ôn tập.

- Học sinh tham gia phụ đạo nghiêm túc, đúng thời khóa biểu, ăn ở sinh hoạt tại khu nội trú đúng nội quy quy định.

- Vừa dạy học vừa đảm bảo tiếp tục phòng chống dịch Covid-19 đối với nhà trường, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh.

II. ĐỐI TƯỢNG ÔN TẬP

- Học sinh hoàn thành chương trình lớp 12 đang học tại trường THPT Quang Trung năm học 2020-2021 và những năm học trước nhưng hỏng tốt nghiệp (có nguyện vọng được ôn tập) đã được xét đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT.

- Số lượng học sinh 12 đang học tại trường năm học 2020-2021 (tính đến tháng 11/5/2021): 119 em; 100% học sinh đăng ký chọn bài thi tổ hợp KHXH.

III. THỜI GIAN ÔN TẬP

Từ ngày 24/5/2021 - 03/7/2021 (06 tuần)

IV. NỘI DUNG ÔN TẬP

- Ôn tập các kiến thức theo chuẩn kĩ năng kiến thức đã quy định của lớp 10, 11, 12 (chủ yếu) đã được tinh giản theo hướng dẫn của Bộ GDĐT tại Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020 của Bộ GDĐT.

- Bám sát đề minh họa thi tốt nghiệp THPT 2021 và cấu trúc đề thi của Bộ GDĐT, phân tích ma trận để định hướng và xây dựng đề ôn tập đúng trọng tâm kiến thức học sinh cần đạt.

- Hướng dẫn thêm về các kĩ năng làm bài thi, kỹ năng sử dụng máy tính bỏ túi, Atlat địa lý Việt Nam, rút kinh nghiệm qua các đề kiểm tra …

- Kiểm tra thường xuyên cuối mỗi buổi ôn tập của mỗi môn.

- Khảo sát năng lực học tập của học sinh đợt 1 (thi thử theo đề riêng của trường) vào ngày 01/6 đến 03/6/2021.

- Khảo sát đợt 2 để đánh giá kết quả ôn tập (thi thử) dự kiến vào ngày 22 đến 24/6/2021.

V. SỐ LỚP, SỐ TIẾT/MÔN, GIÁO VIÊN ÔN TẬP

1. Số lớp ôn tập

Căn cứ vào số học sinh và kết quả học tập cuối năm học 2020-2021, nhà trường chia thành 03 lớp để ôn tập. Cụ thể:

- Lớp 1: Học sinh có nguy cơ cao hỏng tốt nghiệp.

- Lớp 2: Học sinh có năng lực học tập trung bình.

- Lớp 3: Học sinh xếp loại học lực cuối năm khá giỏi, có khả năng đậu Đại học, cao đẳng.

2. Số tiết/môn phụ đạo

- Môn Toán: 06 tiết/tuần x 06 tuần x 3 lớp            = 108 tiết.

- Môn Ngữ văn: 05 tiết/tuần x 06 tuần x 3 lớp       = 90 tiết.

- Môn Ngoại ngữ: 04 tiết/tuần x 06 tuần x 3 lớp    = 72 tiết.

- Môn Địa lý: 03 tiết/tuần x 06 tuần x 3 lớp                    = 54 tiết.

- Môn Lịch sử: 03 tiết/tuần x 06 tuần x 3 lớp                  = 54 tiết.

- Môn GDCD:03 tiết/tuần x 06 tuần x 3 lớp                   = 54 tiết.

Tổng số tiết ôn tập: 432 tiết.

3. Phân công giáo viên ôn tập: (Có bảng phân công kèm theo).

VII. CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ TIỀN DẠY PHỤ ĐẠO CHO GIÁO VIÊN

- Thực hiện theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Quảng Nam và định mức chi theo Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của Hội đồng Nnân dân tỉnh Quảng Nam về Quy định mức chi phục vụ các kỳ thi trong ngành giáo dục và đào tạo; chính sách hỗ trợ tổ chức ôn tập đối với học sinh người dân tộc thiểu số tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Xin thêm nguồn hỗ trợ kinh phí của UBND huyện Đông Giang.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban giám hiệu nhà trường

- Lập kế hoạch, triển khai, quán triệt, theo dõi việc thực hiện ôn tập.

- Tham mưu với chính quyền địa phương hỗ trợ công tác ôn tập của nhà trường.

- Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh tiếp tục tuyên truyền các thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, vận động học sinh ở xa tập trung vào ở nội trú để đảm bảo sỉ số và hỗ trợ các điều kiện tham gia ôn tập đạt kết quả tốt nhất; động viên, đến thăm hỏi học sinh ở nội trú thường xuyên.

- Chuyên môn xây dựng thời khóa biểu phù hợp với thời lượng ôn tập, lập sổ điểm danh học sinh ôn tập, hướng dẫn thiết lập sổ đầu bài, lập hồ sơ tổ chức khảo sát.

- Ngoài giờ lên lớp bố trí lại chỗ ở cho học sinh đảm bảo giãn cách để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 vừa đảm bảo việc tự học của các em; bố trí những em học sinh nhà xa trường vào khu nội trú (nếu các em có nhu cầu) giúp học sinh yên tâm học tập; phân công bảo vệ, quản sinh, giáo viên tham gia trực quản lý các em.

2. Tổ trưởng/Nhóm trưởng bộ môn

Căn cứ vào cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT các năm để lập kế hoạch dạy học và tạo khung phân phối chương trình ôn tập phù hợp với thời lượng ôn tập đã xây dựng trong kế hoạch; hệ thống lại nội dung kiến thức trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, một nội dung cần ôn tập và kiểm tra nhiều lần nhằm khắc sâu kiến thức cho các em.

Nội dung ôn tập của nhóm bộ môn báo cáo về nhà trường (qua Chuyên môn) chậm nhất ngày 22/5/2021.

3. Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn

- GVCN thông báo thời gian ôn tập, quán triệt ý thức tham gia học tập của học sinh, thông tin về công tác phối hợp của phụ huynh và những trường hợp học sinh khó khăn có nguy cơ bỏ ôn tập, bỏ thi để hỗ trợ, xử lý kịp thời.

- Trên cơ sở thống nhất nội dung của bộ môn, giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục, biên soạn nội dung ôn tập, nội dung kiểm tra sau khi ôn tập, việc kiểm tra, đánh giá cần khuyến khích sự tiến bộ của các em qua từng buổi học. Nội dung kiểm tra, kết quả kiểm tra báo cáo về Chuyên môn vào cuối tuần.

- Đề cương, đề ôn tập đảm bảo chất lượng, sát trọng tâm, tránh lãng phí kinh phí sao in; nội dung gửi về văn thư trường trước 1 tuần để tiến hành sao in.

4. Văn phòng

- Văn thư tiếp nhận từ giáo viên bộ môn các tài liệu liên quan đến ôn tập và tiến hành sao in các bộ đề, tài liệu ôn tập; chuyển tài liệu đến giáo viên bộ môn chậm nhất 5 ngày trước khi tiến hành tiết ôn tập mỗi buổi; thống kê kinh phí sao in.

- Bộ phận kế toán lập hồ sơ chi trả và thanh toán các chế độ cho giáo viên và học sinh đúng quy định, báo cáo kịp thời việc thanh quyết toán kinh phí thi tốt nghiệp đúng quy định và tiến độ.

5. Công đoàn, Đoàn thanh niên

- Công đoàn phối hợp với nhà trường vận động, tuyên truyền giáo viên tham gia công tác quản lý học sinh ôn tập, tự học, nhất là học sinh ở nội trú; vận động giáo viên tăng cường công tác ôn tập, hỗ trợ học sinh ngoài kế hoạch này.

- Đoàn thanh niên tham mưu cho Huyện đoàn trong công tác tiếp sức mùa thi trước, trong và sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; tuyên tuyền trong học sinh việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ đạo của tỉnh, huyện; xây dựng kế hoạch vệ sinh trường, lớp học, khu nội trú đảm bảo vệ sinh, an toàn; có phương án hỗ trợ học sinh tham gia đầy đủ các buổi ôn tập theo kế hoạch.

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức ôn tập học sinh lớp 12 sau kết thúc kiểm tra học kỳ II để dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 của trường THPT Quang Trung, yêu cầu các bộ phận, cán bộ, giáo viên, nhân viên liên quan căn cứ kế hoạch thực hiện nghiêm túc và hiệu quả./.

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Các PHT (thực hiện);

- TTCM, TTVP (để thực hiện);

- CĐ, ĐTN (phối hợp);
- Lưu VT, CM.

 

(Đã ký và đóng dấu)

 

Đinh Văn Tư

 


 

SỞ GDĐT TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BẢNG PHÂN CÔNG

Giáo viên dạy ôn tập học sinh lớp 12

dự thi tốt nghiệp THPT khóa ngày 6, 7, 8, 9 năm 2021

(Kèm theo Kế hoạch số    /KH-THPTQT, ngày    /5/2021 của Trường THPT Quang Trung)

 

TT

Họ và tên

Môn

Lớp

Số tiết/ tuần/

lớp

Số lớp ôn tập

Số tuần ôn tập

Tổng số tiết ôn tập

1

Alăng Quốc Quyết

Toán

1, 3

6

2

6

72

2

Alăng Thị Anh

Toán

2

6

1

6

36

3

Phạm Thị Lan

Ngữ văn

1, 3

5

2

6

60

4

Zơrâm Thị Thái

Ngữ văn

2

5

1

6

30

5

Trần Thị Kim Anh

Ngoại ngữ

3

4

1

6

24

6

Sava Thị Hòa

Ngoại ngữ

2

4

1

6

24

7

Ating Toàn

Ngoại ngữ

1

4

1

6

24

8

Bríu Quý

Lịch sử

1, 2, 3

3

3

6

54

9

Alăng Clol

Địa lý

1,2, 3

3

3

6

54

10

Bríu Thị Bin

GDCD

1, 2, 3

3

3

6

54

TỔNG CỘNG

432

                                                                                                                                         

 

Tải xuống

Gallery ảnh

Gallery ảnh

Banner liên kết

 oofficesogiaoduc

logotavico
thkn

vnedu

Thống kê

Các thành viên : 10
Nội dung : 213
Liên kết web : 18
Số lần xem bài viết : 211978
Hiện có 32 khách Trực tuyến

Danh bạ điện thoại

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Đinh Văn Tư Hiệu trưởng 0914167578 tudvquangtrung2021@gmail.com
2 Đinh Ngọc Thuý Phó hiệu trưởng 01272910774 dinhngocthuy82@gmail.com
3 Nguyễn Xuân Hoài Phó hiệu trưởng 0976315970 songiang15052012@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Thị Minh An Văn thư - Tổ trưởng 0377881400 vanthuqt@gmail.com
2 Trần Thị Vang Kế toán 0975204099 tranvang1411@gmail.com
3 Ating Nấy Nhân viên Tạp vụ 0935432714
4 Nguyễn Ngọc Phước Nhân viên Bảo vệ 0916875057
5 Võ Thị Ngọc Ái Thư viện 0338244415 maivonguyenkhoi@gmail.com
6 ARất Thị Xới Nhân viên Y tế 0989730090 aratthixoidg@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Trần Thị Kim Anh Tổ trưởng 0905422515
kimanh77dgiang@gmail.com
2 Sava Thị Hòa Giáo viên 0356954365 savahoa@gmail.com
3 Nguyễn Văn Tiểu Giáo viên 0356026720 tieuqtdg@gmail.com
4 Pơloong Thị Lý Giáo viên 0349838706 lethixuankhanh@gmail.com
5 Blúp Thị Viết Giáo viên 0396288394 thiviet.k10@gmail.com
6 Trần Văn Huynh Giáo viên 0392983264 TranVanHuynh161293@gmail.com
7 Ating Toàn Giáo viên 0974606410 thaytoan0904@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Alăng Clol BT đoàn trường - Giáo viên 0388583098 alangcloqt@gmail.com
2 Phạm Thị Lan Tổ trưởng - Giáo viên 0912232291 phamthilan.1012@gmail.com
3 Lê Quang Hét CT công đoàn - Giáo viên 0772402008 hetdonggiang@gmail.com
4 Zơrâm Thị Thái Giáo viên 0979029710 thanhtruc2488gmail.com
5 Bríu Quý PCT công đoàn - Giáo viên 0972468247 baokhang1232012@gmail.com
6 Bríu Thị Bin Giáo viên 0328224851 minhtrithuytrieu@gmail.com
7 Alăng Văn Gúi Giáo viên 0349704857 alangvangui@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Thông Thị Bông Giáo viên 0935731077 thongbong2011@gmail.com
2 Đinh Thị Thu Giáo viên 0912249478 dinhthuqt2016@gmail.com
3 Đa Lây Thị Luyến Giáo viên 0386560767 dalaythiluyen@gmail.com
4 Phát xuân Quý Giáo viên 0915543266 quydong1989@gmail.com 
5 Alăng Thị Moáy Giáo viên 01679240006 thimoayqt@gmail.com
6 Alăng Quốc Quyết Tổ trưởng - Giáo viên 01663540792 quocquyetlangkiet@gmail.com
7 Alăng Thị Anh Giáo viên 0982374406 alanganh10st@gmailcom
8 Alăng Minh Quang Tổ phó - Giáo viên 0368669554 alangminhquang77@gmail.com
9 Phạm Thanh Phương Giáo viên 0935963257 qt.phuong84@gmail.com
10 Phạm Thị Thảo Nguyên Giáo viên  0327671248 Nguyenthaopham.04@gmail.com
11  Phạm Thị Thanh Truyền Giáo viên  0934913259 thanhtruyenndh@gmail.com