Trang chủĐiều hànhThông tin, thông báoKế hoạch phụ đạo học sinh 12 thi tốt nghiệp THPT năm 2021

hinh-anh-chuc-tet-chuc-mung-nam-moi-2022-10

Kế hoạch phụ đạo học sinh 12 thi tốt nghiệp THPT năm 2021

  • PDF.InEmail

SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08/KH-THPTQT

 

    Đông Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Phụ đạo học sinh 12 thi tốt nghiệp THPT năm 2021

 

  Căn cứ công văn số 1502/SGDĐT-GDTrH ngày 07/9/2020 của Sở GDĐT Quảng Nam về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020 - 2021; Kế hoạch số 41/KH-THPTQT ngày 25/9/2020 của trường THPT Quang Trung về hoạt động giáo dục trung học năm học 2020 - 2021;

Qua kết quả tư vấn, khảo sát chọn tổ hợp bài thi THPT quốc gia 2021 của học sinh khối 12 năm học 2020 - 2021;

Nay, trường THPT Quang Trung xây dựng kế hoạch phụ đạo cho học sinh lớp 12 thi THPT năm 2021, cụ thể như sau:

          I. Mục đích, yêu cầu                    

          1. Mục đích

- Kịp thời phổ biến thông tin liên quan về kỳ thi tốt nghiệp năm 2021, tư vấn chọn tổ hợp môn thi sâu sát, phù hợp năng lực học sinh nhà trường.

- Tăng cường công tác phụ đạo, ôn tập để giúp học sinh lớp 12 trang bị tốt kiến thức thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021.

- Đẩy mạnh công tác tư vấn cho học sinh, động viên, ổn định tư tưởng học sinh tập trung vào việc học tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

2. Yêu cầu

- Phổ biến kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 và các thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 chính thức ngay khi Bộ GDĐT ban hành đến các cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh lớp 12 và phụ huynh.

          - GVBM dùng kết quả học kỳ I và thái độ học tập của học sinh để khảo sát và đánh giá đúng năng lực học tập thực tế hiện nay của học sinh khối 12 tại trường.

- GVBM được phân công phụ đạo phải có sự đầu tư biên soạn nội dung phụ đạo hiệu quả, vận dụng phương pháp giảng dạy tích cực phù hợp đối tượng học sinh, có phần kiểm tra lại kiến thức của học sinh cuối mỗi buổi phụ đạo; dạy đúng thời khóa biểu; thông tin và phối hợp kịp thời với GVCN, BGH nhà trường để xử lý những trường hợp học sinh vi phạm.

II. Số lượng học sinh khối 12 được phụ đạo

- Đối với 03 môn bắt buộc Toán, Văn, Anh: 120 HS.

- Đối với tổ hợp môn tự chọn (căn cứ kết quả khảo sát chọn tổ hợp môn đầu tháng 02/2021): 100% HS chọn tổ hợp KHXH (Sử, Địa, GDCD).

- Học sinh khối 12 học phụ đạo được phân 04 lớp theo 3 mức độ: 01 lớp khá (12/1), 03 lớp TB-yếu (12/2, 12/3, 12/4).

III. Nội dung và thời lượng phụ đạo

1. Nội dung phụ đạo

- Ôn tập, hệ thống hóa, tăng cường luyện tập và giải bài tập trắc nghiệm/đề của kiến thức lớp 12 theo chuẩn kiến thức kĩ năng trong khung chương trình lớp 12 đã quy định (có điều chỉnh theo công văn 3280/BGDDT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ GDĐT). Riêng kiến thức lớp 10, 11 sẽ ôn tập sau bế giảng. Nội dung giáo án phụ đạo có thể soạn theo chuyên đề hoặc bài học, mỗi tuần có ít nhất 01 bài kiểm tra nhanh kiến thức đã ôn tập cuối buổi phụ đạo, sử dụng sổ điểm các bài kiểm tra này thay thế cho sổ điểm danh học sinh cũng như theo dõi khả năng học tập của học sinh.

- Nguồn đề do giáo viên nóm bộ môn thống nhất biên soạn, có sự điều chỉnh theo đối tượng học sinh; ham khảo nội dung ôn tập trong tài liệu đã được các giáo viên cốt cán của Sở GD&ĐT Quảng Nam hỗ trợ để xây dựng các bộ đề cho học sinh ôn tập, chú trọng các cấp độ nhận biết, thông hiểu đối với đối tượng học sinh trung bình, yếu.

- Hướng dẫn học sinh giải và nắm vững cấu trúc các bộ đề thi minh họa năm 2020, riêng năm 2021 chờ Bộ ban hành.

- Hướng dẫn thêm về các kĩ năng làm bài thi, đặc biệt là các môn thi trắc nghiệm.

2. Thời lượng phụ đạo

- Môn Toán, Văn, Anh:

+ Từ ngày 01/03 đến 28/03/2021: 02 tiết/tuần/môn (04 tuần).

+ Từ ngày 29/03 đến 29/05/2021: 03 tiết/tuần/môn (09 tuần nhưng tính 07 tuần do trừ 02 tuần để học sinh ôn tập và kiểm tra học kỳ II).

Tổng số tiết phụ đạo: 29 tiết/môn/lớp.

- Môn Sử, Địa, GDCD:

Từ ngày 29/03 đến 29/05/2021: 02 tiết/tuần/môn (09 tuần nhưng tính 07 tuần do trừ 02 tuần để học sinh ôn tập và kiểm tra học kỳ II).

Tổng số tiết phụ đạo: 14 tiết/môn/lớp.

Tổng số tiết học sinh học phụ đạo (tính 6 môn): 129 tiết/1HS.

* Lưu ý:

- Tùy tình hình thực tế của nhà trường trong thời gian triển khai, BGH nhà trường trên có thể thay đổi về số tiết phụ đạo và sẽ thông báo cụ thể (nếu có).

- Sau bế giảng năm học đến trước khi thi tốt nghiệp THPT 2021: tiếp tục phụ đạo theo kế hoạch riêng của nhà trường.

IV. Kinh phí thực hiện

Trích nguồn kinh phí hỗ trợ học tập của học sinh để chi trả kinh phí sao in tài liệu học tập cho học sinh và bài kiểm tra cuối buổi phụ đạo theo giá thị trường thực tế.

V. Tổ chức thực hiện

1. Ban Giám hiệu nhà trường

- Chỉ đạo và theo dõi các hoạt động của Hội đồng tư vấn về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 làm tốt công tác phổ biến thông tin, tư vấn chọn tổ hợp môn, thăm dò nguyện vọng học sinh khối 12 và phụ huynh.

- Chỉ đạo bộ phận chuyên môn phân giáo viên phụ đạo, lập thời khóa biểu và sổ theo dõi học sinh học phụ đạo; phối hợp cô Võ Thị Ngọc Ái, thầy Alăng Minh Quang thực hiện công tác hướng dẫn nộp hồ sơ dự thi theo các văn bản của Bộ và Sở.

- Ban Giám hiệu thường xuyên theo dõi, kiểm tra giáo án/đề trắc nghiệm và bài kiểm tra cuối buổi của giáo viên trước mỗi buổi giảng dạy. Sau khi trình duyệt đề và bài kiểm tra sẽ được chuyển về bộ phận văn thư để tiến hành sao in.

2. Các tổ bộ môn

- Tổ trưởng các tổ bộ môn triển khai và thực hiện kế hoạch phụ đạo đến các thành viên trong tổ.

- GVBM lập danh sách những học sinh có nguy cơ hỏng tốt nghiệp cao nộp về BGH nhà trường để có biện pháp giải quyết phù hợp.

- GVBM được phân công phụ đạo cùng một bộ môn phải có sự trao đổi thống nhất nội dung chương trình phù hợp đối tượng học sinh; xây dựng kế hoạch phụ đạo cụ thể của bộ môn mình nộp về Hiệu phó chuyên môn nhà trường trước ngày 02/03/2021.

- Từ tuần 23, GVBM phải trình giáo án/chuyên đề và đề trắc nghiệm, bài kiểm tra cuối buổi học ít nhất trước 01 tuần trước tuần phụ đạo về BGH duyệt (Cô Đinh Ngọc Thúy-PHTCM nhận vào sáng thứ 2 hàng tuần). Sau khi được duyệt, GVBM tự liên hệ phòng văn thư nhận đề trắc nghiệm, bài kiểm tra để chuẩn bị cho giảng dạy phụ đạo.

Lưu ý: Đề trắc nghiệm và bài kiểm tra phải biên soạn đúng trọng tâm, chuẩn kiến thức, ngắn gọn, súc tích, sắp xếp phù hợp để tiết kiệm kinh phí sao in.

3. GVCN:

- Quán triệt học sinh đi học phụ đạo đầy đủ, nghiêm túc, tăng cường giáo dục giúp học sinh nhận thấy rõ tầm quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 để có động lực phấn đấu học tập.

- Theo dõi tình hình học phụ đạo của từng học sinh, phối hợp xử lý những trường hợp vi phạm, trao đổi thông tin với phụ huynh kịp thời về tình hình học tập của học sinh.

 

Trên đây là kế hoạch phụ đạo cho học sinh lớp 12 thi THPT năm 2021. Yêu cầu các bộ phận, các cán bộ, giáo viên, nhân viên liên quan căn cứ kế hoạch thực hiện nghiêm túc và hiệu quả.

Nơi nhận:
- Các tổ trưởng, GVCN (để thực hiện);
- Lưu VT.

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký và đóng dấu)

 

Nguyễn Văn Ngọc

      

Tải xuống

Gallery ảnh

Gallery ảnh

Banner liên kết

 oofficesogiaoduc

logotavico
thkn

vnedu

Thống kê

Các thành viên : 10
Nội dung : 213
Liên kết web : 18
Số lần xem bài viết : 212091
Hiện có 239 khách Trực tuyến

Danh bạ điện thoại

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Đinh Văn Tư Hiệu trưởng 0914167578 tudvquangtrung2021@gmail.com
2 Đinh Ngọc Thuý Phó hiệu trưởng 01272910774 dinhngocthuy82@gmail.com
3 Nguyễn Xuân Hoài Phó hiệu trưởng 0976315970 songiang15052012@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Thị Minh An Văn thư - Tổ trưởng 0377881400 vanthuqt@gmail.com
2 Trần Thị Vang Kế toán 0975204099 tranvang1411@gmail.com
3 Ating Nấy Nhân viên Tạp vụ 0935432714
4 Nguyễn Ngọc Phước Nhân viên Bảo vệ 0916875057
5 Võ Thị Ngọc Ái Thư viện 0338244415 maivonguyenkhoi@gmail.com
6 ARất Thị Xới Nhân viên Y tế 0989730090 aratthixoidg@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Trần Thị Kim Anh Tổ trưởng 0905422515
kimanh77dgiang@gmail.com
2 Sava Thị Hòa Giáo viên 0356954365 savahoa@gmail.com
3 Nguyễn Văn Tiểu Giáo viên 0356026720 tieuqtdg@gmail.com
4 Pơloong Thị Lý Giáo viên 0349838706 lethixuankhanh@gmail.com
5 Blúp Thị Viết Giáo viên 0396288394 thiviet.k10@gmail.com
6 Trần Văn Huynh Giáo viên 0392983264 TranVanHuynh161293@gmail.com
7 Ating Toàn Giáo viên 0974606410 thaytoan0904@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Alăng Clol BT đoàn trường - Giáo viên 0388583098 alangcloqt@gmail.com
2 Phạm Thị Lan Tổ trưởng - Giáo viên 0912232291 phamthilan.1012@gmail.com
3 Lê Quang Hét CT công đoàn - Giáo viên 0772402008 hetdonggiang@gmail.com
4 Zơrâm Thị Thái Giáo viên 0979029710 thanhtruc2488gmail.com
5 Bríu Quý PCT công đoàn - Giáo viên 0972468247 baokhang1232012@gmail.com
6 Bríu Thị Bin Giáo viên 0328224851 minhtrithuytrieu@gmail.com
7 Alăng Văn Gúi Giáo viên 0349704857 alangvangui@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Thông Thị Bông Giáo viên 0935731077 thongbong2011@gmail.com
2 Đinh Thị Thu Giáo viên 0912249478 dinhthuqt2016@gmail.com
3 Đa Lây Thị Luyến Giáo viên 0386560767 dalaythiluyen@gmail.com
4 Phát xuân Quý Giáo viên 0915543266 quydong1989@gmail.com 
5 Alăng Thị Moáy Giáo viên 01679240006 thimoayqt@gmail.com
6 Alăng Quốc Quyết Tổ trưởng - Giáo viên 01663540792 quocquyetlangkiet@gmail.com
7 Alăng Thị Anh Giáo viên 0982374406 alanganh10st@gmailcom
8 Alăng Minh Quang Tổ phó - Giáo viên 0368669554 alangminhquang77@gmail.com
9 Phạm Thanh Phương Giáo viên 0935963257 qt.phuong84@gmail.com
10 Phạm Thị Thảo Nguyên Giáo viên  0327671248 Nguyenthaopham.04@gmail.com
11  Phạm Thị Thanh Truyền Giáo viên  0934913259 thanhtruyenndh@gmail.com