Lịch công tác tuần Trường THPT Quang Trung
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:3/8/2020 đến ngày:9/8/2020 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 3/8
Ba 4/8
Tư 5/8
Năm 6/8
Sáu 7/8
Bảy 8/8
CN 9/8