Lịch công tác tuần Trường THPT Quang Trung
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:20/1/2020 đến ngày:26/1/2020 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 20/1
Ba 21/1
Tư 22/1
Năm 23/1
Sáu 24/1
Bảy 25/1
CN 26/1