Lịch công tác tuần Trường THPT Quang Trung
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:21/10/2019 đến ngày:27/10/2019 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 21/10Chào cờ đầu tuần
Dạy học
Sinh hoạt chi bộ
Sinh hoạt tổ
Ba 22/10Dạy học Dạy học
Tư 23/10Dạy học Dạy học
Năm 24/10Dạy học Dạy học
Sáu 25/10Dạy học Dạy học
Bảy 26/10Hoạt động ngoại khóa: Phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thốngBan HĐNGLL
CN 27/10