Lịch công tác tuần Trường THPT Quang Trung
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:19/8/2019 đến ngày:25/8/2019 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 19/8
Ba 20/8
Tư 21/8
Năm 22/8
Sáu 23/8
Bảy 24/8
CN 25/8