Lịch công tác tuần Trường THPT Quang Trung
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:26/10/2020 đến ngày:1/11/2020 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 26/10
Ba 27/10
Tư 28/10
Năm 29/10
Sáu 30/10
Bảy 31/10
CN 1/11