CLB SÁNG TẠO TRẺ

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi trường học năm học2021-2022, nhằm tạo lập môi trường để khuyến khích tuổi trẻ của trường phát huy vai trò sáng tạo, nêu cao sự tư duy và nghiên cứu khoa học kỹ thuật để ứng dụng những thành tựu khoa học vào đời sống. Vừa qua, Ban Thường vụ đoàn trường phối hợp với tổ Tự nhiên đã tổ chức thành lập Câu lạc bộ câu lạc bộ  Khoa học – Kỹ thuật và đời sốngnăm học 2021-2022.

Với những đợt hoạt động bước đầu, tin tưởng rằng câu lạc bộ của tổ nhóm sẽ tiếp tục hoạt động hiệu quả và sẽ có nhiều ý tưởng mới, sáng tạo phục vụ hiệu quả vào trong công việc, lao động và sản xuất.