BÀI DỰ THI THIẾT KẾ BÀI GIẢNG E-LEARNING NĂM HỌC 2020-2021 CẤP TỈNH

c58dcb58ab2e47f281e35b621f93fa84 e-learning-tot-co-hoan-haoN2Y89QBÀI DỰ THI THIẾT KẾ BÀI GIẢNG E-LEARNING NĂM HỌC 2020-2021 CẤP TỈNH

1/ Bài 6. Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán. Môn Tin học 11 Xem bài giảng trực tuyến tại đây!

2/Chủ đề: Điện trở - tụ điện - cuộn cảm. Môn Công nghệ 12 Xem bài giảng trực tuyến tại đây!

3/ Dãy số . Môn Toán học 11. Xem bài giảng trực tuyến tại đây!

4/ Bài 13. Dòng điện trong kim loại. Vật lý 11 Xem bài giảng trực tuyến!

5/ Thương vợ. Môn Ngữ văn 11. Xem bài giảng trực tuyến!

6/ Bài 6. Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Môn Địa lý 11. Xem trực tuyến tại đây!

7/ Unit 3: A party - Reading. Môn Anh văn 11. Xem trực tuyến tại đây!


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: