5 NGÀY TÌNH NGUYỆN

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2021-2022, Đoàn trường THPTQuang Trung tích cực triển khai đồng bộ giải pháp đánh giá kết quả ĐVTN thực hiện 05 ngày tình nguyện trong năm như sau:

 

Qua những hoạt động cụ thể đó, đoàn trường đã có những giải pháp đánh giá “mỗi đoàn viên thanh niên tham gia ít nhất 5 ngày tình nguyện” để phân laoị đoàn viên cuối năm học.


Tin cũ hơn: